Oferta

RX JEANS

[Translate to English:]
W naszej ofercie znajduje si? odzie?? dzieci?ca i m??odzie??owa w rozmiarach od 68 do 170.
S? to m.in. spodnie, sukienki, sp??dniczki, ogrodniczki, bluzy, kamizelki z tkanin takich jak jeans, sztruks oraz z tkanin bawe??nianych. Prowadzimy tak??e produkcj? mundurk??w szkolnych na podstawie Pa??stwa projektu lub z naszych gotowych wzor??w.

W celu sprawdzenia naszej aktualnej oferty zapraszamy do zak??adki ZAM??WIENIA, po uprzednim zapoznaniu si? z warunkami wsp????pracy.