Wsp????praca


Firma RATEX prowadzi sprzeda?? swoich produkt??w do sklep??w i hurtowni w Polsce i zagranic?.

WARUNKI WSP???PRACY:

  • W celu zapoznania si? z aktualn? ofert? nale??y zarejestrowa? si? w naszym sklepie internetowym w zak??adce ZAM??WIENIA.
  • W celu rozpocz?cia wsp????pracy z nasz? firm? nale??y przes??a? na nasz adres e-mail zeskanowane dokumenty: za??wiadczenie o dzia??alno??ci gospodarczej, nadanie NIP i nr REGON.
  • Termin realizacji zam??wienia oraz form? p??atno??ci uzgadniamy z klientem przed lub po z??o??eniu zam??wienia.
  • Sta??ym klientom oferujemy indywidualne rabaty oraz dogodne terminy p??atno??ci.

 

Pytania dotycz?ce szczeg??????w wsp????pracy mo??na kierowa?
na poczt? elektroniczn? ratex.lublin@wp.pl
lub telefonicznie 81 74-470-05, kom.: 502-450-507

 

Zapraszamy do wsp????pracy...