Collaboration

[Translate to English:]


Firma RATEX prowadzi sprzeda?? swoich wyrob??w do sklep??w i hurtowni.

 

WARUNKI WSP???PRACY:

  • W celu rozpocz?cia wsp????pracy z nasz? firm? nale??y przes??a? na nasz adres e-mail zeskanowane dokumenty: za??wiadczenie o dzia??alno??ci gospodarczej, nadanie NIP i nr REGON.
  • Po otrzymaniu i zweryfikowaniu w/w dokument??w otrzymaj? Pa??stwo login i has??o potrzebne do zalogowania si?, przegl?dania katalogu i sk??adania zam??wie?? poprzez internet.
  • Termin realizacji zam??wienia oraz form? p??atno??ci uzgadniamy z klientem przed lub po z??o??eniu zam??wienia.
  • Sta??ym klientom oferujemy indywidualne rabaty oraz dogodne terminy p??atno??ci.

 

W razie jakichkolwiek pyta?? prosimy o kontakt

email: ratex.lublin@wp.pl

tel. +48 81 74-470-05

 

Zapraszamy do wsp????pracy...